مطمئن میشوم که هچی نیستم!!!


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ابراهیم .....

بی کلام


دریافت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ابراهیم .....

چقدر جالب هم سن..ولی اون کجا...ما کجا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ابراهیم .....

پیام برادر محمد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ابراهیم .....

اشتباه ما اینجاست یکى رو اونقدر امتحان مى کنیم تا اینکه بهش بى اعتماد میشیم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ابراهیم .....